Les administracions en perspectiva europea – Ma. Jesús Montoro

El número 26, de la col·lecció Materials, de l’EAPC, publicat el passat mes de desembre, recull les ponències de la jornada que va tenir lloc el 8 de novembre de 2011, amb textos en català, alemany i castellà.

Des de fa 25 anys, l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i la Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, mitjançant el seu Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, cooperen en seminaris sobre temes d’actualitat estretament relacionats amb qüestions que afecten l’Administració pública, l’organització, el servei públic, les relacions entre els particulars i l’Administració a través del procediment, el control jurisdiccional dels actes administratius, entre altres matèries. Aquests seminaris es realitzen, alternativament, a Speyer i a Barcelona.

A la tardor de 2011, el dia 8 de novembre, va tenir lloc a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya l’últim d’aquests seminaris, d’especial significació, atès que s’emmarcava dins dels actes, de caire científic en aquest cas, que commemoraven els cent anys d’existència de l’Escola d’Administració Pública, i que van culminar en la celebració del 2 de juliol de 2012, al Palau de la Generalitat.

Aquest llibre recull les aportacions de l’esmentat seminari “Les administracions en perspectiva europea” que vaig coordinar conjuntament amb el prof. Karl-Peter Sommermann.

Els temes que s’han debatut al seminari al llarg dels anys, com ja he avançat, tenien l’objectiu de tractar qüestions que, en paral·lel, incidien, en major o menor grau, en la manera d’actuar de les administracions, encara que fossin provinents d’estructures estatals compostes, de tractar de les importants reformes legislatives, de l’europeïtzació del dret administratiu o de la volàtil globalització. Com a exemples puc esmentar: “Spezielle Aspekte der Autonomen Gemeinschaften in Spanien” (1990), “Das spanische Verwaltungsrecht nach dem Reformgesetz von 1992” (1994), i “Aktuelle Fragen zu Verfassung und Verwaltung im europäischen Mehrebenensystem” (2002).

En aquesta ocasió, ”Les administracions en perspectiva europea” és un títol que expressa el seu contingut. S’han posat a debat qüestions comunes degudes a la influència del dret europeu. Analitzar els temes des de visions i perspectives distintes, des de sistemes de dret diferents, constitueix una aproximació a les qüestions que pot semblar ésser divergent en els seus plantejaments, però que convergeix en la conclusió que a tots els sistemes de dret les solucions als mateixos problemes no resulten tan allunyades, en especial pel que fa a l’homogeneïtzació materialment provocada pel dret europeu en procediments, llibertats, institucions i categories del dret públic. Les solucions als dilemes del servei públic, funcionaris versus contractats, les garanties de la contractació en el sector públic, la transparència administrativa, la formació d’una cultura administrativa europea, els drets participatius dels particulars i l’objectiu de la “bona Administració”, han estat els temes sotmesos a debat en la sessió del 8 de novembre.

Cal agrair a l’Escola i a la directora, Montserrat de Vehí, el suport en la realització del seminari, el bon nivell del qual n’és una bona prova aquest llibre. I, també, la iniciativa de reprendre les seqüències temporals per coorganitzar el proper seminari, a Speyer, el mes de maig de 2013, on es debatrà sobre la “Gute Rechtsetzung”, la bona legislació i les seves influències benèfiques en el comportament de les administracions. Cal agrair també la col·laboració del prof. Sommermann en la direcció científica d’aquest seminari i, no cal dir-ho, dels ponents, tots ells experts i amics.

María Jesús Montoro Chiner
Catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona

Deixa un comentari