Publicat el número 46 de la Revista catalana de dret públic

La Revista catalana de dret públic va iniciar una nova etapa, el passat mes de desembre, amb l’estrena d’un nou portal que permet la publicació de la Revista en format únicament electrònic. El número que ara es publica és el primer número coordinat pel nou Consell de Redacció. En aquest número s’abandona el format més rígid del monogràfic i es publiquen articles de temàtiques diverses, tot i que amb dos fils conductors, el de la crisi i el de la reforma de l’Administració local.

Com a novetat, la Revista incorpora a cada article el número DOI, un codi alfanumèric que identifica un article al web de forma única i permet tenir un vincle permanent i estable per tal que sempre pugui ser localitzat.

Leave a Reply