Compartint bones pràctiques docents a la IV Jornada sobre la docència del dret i les TIC – Agustí Cerrillo

El desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior està estretament vinculat a valors com la innovació i la millora contínua. Una mostra clara la trobem en el fet que en els últims anys, a mesura que s’han anat desplegant els nous graus en dret, bona part dels docents han fet importants esforços no només per adaptar les seves programacions als nous plans d’estudi sinó també per fer que les metodologies i les estratègies d’ensenyament-aprenentatge utilitzades per centrar-se en les necessitats de l’estudiant vagin evolucionant.

A més, compartir experiències i pràctiques amb companys i companyes de la mateixa universitat o d’altres que davant les mateixes situacions estan abordant iniciatives innovadores i solucions imaginatives als reptes derivats de l’adaptació de la docència del dret a l’Espai Europeu d’Educació Superior també està tenint un impacte significatiu en la innovació docent i un interès que transcendeix les aules o els espais virtuals on s’utilitzen.

En aquest sentit, la IV Jornada sobre docència del dret i tecnologies de la informació i la comunicació organitzada pels estudis de dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya s’ha consolidat com un espai per a l’intercanvi d’iniciatives i experiències sobre l’ús de les TIC a la docència del dret a través de la presentació de comunicacions amb les quals professors i professores de diferents universitats espanyoles i europees han donat notícia de casos, pràctiques i reflexions sobre l’ús de les TIC en l’ensenyament del dret agrupades al voltant dels tres eixos temàtics: les estratègies de dinamització i participació a l’aula virtual, l’avaluació en entorns virtuals i els nous formats d’aprenentatge del dret a través de les TIC.

Així mateix, en el marc de la IV Jornada sobre docència del dret i tecnologies de la informació i la comunicació s’ha presentat el catàleg d’eines i aplicacions de les TIC en l’avaluació de les competències professionals, així com les principals conclusions assolides en el projecte d’innovació “L’avaluació de competències professionals a través de les tecnologies de la informació i la comunicació” dirigit per Agustí Cerrillo Martínez, director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i que va comptar amb el finançament de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (2010MQD00006).

Les ponències i comunicacions presentades a la IV Jornada s’han recollit a: Cerrillo i Martínez, A.; Delgado Garcia, A. (coords.) Buenas prácticas docentes en el uso de las TIC en el ámbito del Derecho. Barcelona: Huygens (2013). ISBN: 978-84-15663-20-1

Agustí Cerrillo i Martínez
Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya

Deixa un comentari