Publicat el número 47 de la Revista catalana de dret públic

Aquest número de la Revista catalana de dret públic, seguint el fil del número anterior, tracta temes diversos: l’actualitat del dret europeu, amb la introducció, ara, de la dimensió regional; els efectes de la crisi, en aquesta ocasió, en el món universitari i a l’hora d’utilitzar per part del poder executiu el decret llei i, finalment, les reformes locals en l’àmbit català.

La Revista continua treballant per a millorar les seves prestacions i ha començat a incorporar nous formats com ara l’epub que s’adapta als nous dispositius de lectura. D’altra banda, s’ha treballat intensament per a incorporar al nou web tots els números antics de la revista, la qual cosa permet disposar de tot el seu cabal històric dins la nova plataforma.

Publicado el número 47 de la Revista catalana de dret públic

Este número siguiendo la estela del número anterior trata temas de diversa índole: derecho de la UE; los efectos de la crisis en el derecho público; las reformas locales, etc. Asimismo, la revista ofrece también los artículos en formato epub además de pdf y ha concluido la migración de todos los números antiguos al nuevo web.
Published issue number 47 of the Revista catalana de dret públic (Catalan Journal of Public Law)

This issue follows the trail of the previous on dealing with a variety of subjects: EU law; the effects of the recession on públic law; the local reforms, etc. The journal now publishes the articles in epub as well as pdf, and has completed the migration of previous issues to the new site.

Deixa un comentari