Publicat el número 49 de la Revista catalana de dret públic

Aquest número de la Revista catalana de dret públic inclou 11 articles de temes diversos que configuren un sumari variat que combina l’actualitat amb la reflexió de fons i que repassa les diferents disciplines del dret públic. Destaca en aquest número el tema dels drets socials que es tracta des de perspectives diverses (l’àmbit europeu; la dogmàtica dels drets; la llei de la dependència o la normativa italiana sobre el tercer sector).

El passat mes de juliol la Revista va obtenir el segell de qualitat de Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en reconeixement a la seva qualitat editorial i científica.

Publicado el número 49 de la Revista catalana de dret públic

Este número incluye 11 artículos de temas diversos que configuran un sumario variado que combina la actualidad con la reflexión de fondo y que recorre las distintas disciplinas del derecho público. Destaca en este número el tema de los derechos sociales que es tratado desde perspectivas diversas (el ámbito europeo; la dogmática de los derechos; la ley de la dependencia o la normativa italiana sobre el tercer sector).

El pasado mes de julio la Revista obtuvo el sello de calidad de Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en reconocimiento a su calidad editorial y científica.

Leave a Reply