Salutació del nou director de la Revista – Enoch Albertí

01616-001903_0Benvolgut lector, benvolguda lectora,

El director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya em va proposar de fer-me càrrec de la Direcció de la Revista Catalana de Dret Públic, per començar una nova etapa en la ja llarga vida d’aquesta publicació. És per a mi un honor, i un repte, assumir aquesta responsabilitat, atesa la trajectòria tan exitosa de la Revista i el prestigi dels equips directius anteriors que l’han fet possible, als quals vull expressar d’entrada el meu reconeixement per la gran tasca que han realitzat. També vull expressar públicament el meu agraïment a totes les persones que, generosament, han acceptat de formar part del nou Consell de Redacció i amb els quals formarem el nou equip directiu de la Revista: el Sr. Joan Lluís Pérez Francesch, professor titular de dret constitucional, acreditat a catedràtic, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Sr. Eduard Roig, professor TEU de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, que integraran el Secretariat de la Revista; el Sr. Antoni Abat i Ninet, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Copenhagen, el Sr. Jordi Argelaguet i Argemí, professor titular de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Sra. Mercè Barceló i Serramalera, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Sr. Alfredo Galán Galán, professor titular de dret administratiu, acreditat a catedràtic, de la Universitat de Barcelona, el Sr. Alfons González i Bondia, professor titular de dret internacional públic de la Universitat Rovira i Virgili, el Sr. Jaume Magre i Ferran, professor titular de ciència política de la Universitat de Barcelona, el Sr. Joan Vergés i Gifra, professor titular de filosofia moral i política i director de la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona, i el Sr. Josep Maria Vilajosana i Rubio, catedràtic de filosofia del dret de la Universitat Pompeu Fabra. En aquest missatge inicial voldria mostrar també el meu agraïment a totes les persones que formen part del Consell Assessor de la Revista, la implicació de les quals resulta molt important per assegurar-ne els màxims nivells de qualitat. Igualment, vull reconèixer i agrair la tasca realitzada per l’equip tècnic de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb especial esment a l’editora tècnica de la Revista, la Sra. Núria Guevara, amb qui tindrem la sort de poder continuar. Sense la inestimable implicació de totes aquestes persones, l’aparició de la Revista, simplement, no seria possible.

La Revista va néixer l’any 1985, amb el nom Autonomies. Revista Catalana de Dret Públic, amb l’objectiu, com s’anunciava en la presentació del primer número, d’oferir un instrument d’informació i debat respecte del nou sistema d’organització territorial, incloent-hi el món local, que s’acabava de posar en marxa. Al llarg d’aquests més de trenta anys, i durant de les diverses èpoques transcorregudes, la Revista ha acomplert sobradament amb aquest objectiu fundacional i s’ha consolidat com un instrument imprescindible del dret públic a Catalunya.

Un dret públic que, des de la recuperació de les institucions pròpies d’autogovern, s’ha desenvolupat d’una manera extraordinària i ha adquirit un gruix notabilíssim, estenent-se i afectant avui tots els àmbits. La Revista ha contribuït a aquest desenvolupament i, a la vegada, aquest nou dret públic, avui tan crescut i robust, demanda instruments adequats i potents que facilitin la reflexió i el debat, de manera seriosa i rigorosa, que permetin abordar els problemes que planteja i els reptes als quals s’enfronta. Els que té específicament i, també, els que comparteix amb altres sistemes jurídics, en el marc del context internacional i els grans corrents presents en un món cada vegada més interconnectat i en els quals s’insereix de manera indefugible. La RCDP vol continuar jugant aquest paper i seguir sent un dels instruments principals al servei d’aquest gran objectiu, a la vegada que, més enllà de l’àmbit local, ha de participar i sumar-se als debats de caràcter general i als grans temes que afecten avui el dret públic en els països del nostre entorn i en l’escenari internacional.

En aquest nou període que s’inicia, es tracta de continuar la tasca realitzada pels equips directius anteriors, a l’hora que es reforcin alguns aspectes i es posin en marxa noves iniciatives, que s’orientaran, especialment, a aprofitar les possibilitats que ofereix avui el format digital de la Revista, a enfortir la connexió amb la realitat, facilitant el tractament dels temes de més interès i transcendència, i a assegurar l’obertura de perspectives i enfocaments, prenent en consideració la dimensió internacional de moltes de les qüestions que s’aborden per part del nostre dret públic i de l’experiència comparada en el seu tractament.

Espero que en aquesta nova etapa puguem comptar també amb la col·laboració de totes les persones, a Catalunya i arreu, que tenen coses a dir sobre els problemes i les qüestions que planteja avui el dret públic que, com a dret que regula essencialment la relació entre els ciutadans i el poder públic, es troba immers en transformacions profundes, arran dels grans canvis socials, polítics i econòmics que s’estan experimentant a tot el món. I a la vegada, expresso des d’aquest primer moment la disposició a comptar amb tothom per seguir complint i millorant, si s’escau, l’objectiu bàsic de la Revista que en justifica en darrera instància la seva existència: servir al desenvolupament del dret públic, per garantir millor els drets de les persones.

Amb una salutació molt cordial,

 

Enoch Albertí i Rovira
Director de la Revista Catalana de Dret Públic
Catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona

Una resposta a “Salutació del nou director de la Revista – Enoch Albertí

Deixa un comentari