Una nova etapa de l’RDCP blog – Enoch Albertí, Gerard Martin i Joan Lluís Pérez Francesch

Logotip del RCDP blogDes de fa anys, la Revista Catalana de Dret Públic publica setmanalment apunts al seu blog, amb comentaris sobre aspectes molt diversos d’interès per al dret públic de Catalunya. El blog ha estat, i és, un mitjà de gran utilitat per realitzar comentaris breus sobre les més variades matèries, en un format més lleuger i àgil que no pas els articles a la Revista. Aquesta ha estat la trajectòria del blog des del seu naixement, i creiem que les xifres de participació i d’accés i de consulta mostren que ha complert satisfactòriament amb aquest paper. Volem per tant agrair a tots els col·laboradors que hi han participat la seva generositat per compartir les seves anàlisis a través del blog de la Revista, i a tots els lectors el seu seguiment i la seva confiança, que és el que li dona sentit i ens esperona per continuar i millorar.

El format del blog permet donar a conèixer ràpidament primeres valoracions i anàlisis, per part de destacats especialistes i actors, de les principals novetats que es produeixen en l’àmbit d’interès del dret públic i posar-les a disposició de la comunitat acadèmica i professional, tot facilitant d’aquesta manera un intercanvi d’idees i incitant un debat que pot ser molt enriquidor. Amb aquest objectiu, la Revista vol donar un pas més en la configuració del blog, de manera que es potenciï i es reforci aquest paper. Per això, es compta a partir d’ara amb una extensa xarxa de col·laboradors i col·laboradores permanents, que, des de diversos camps i entitats, organismes i administracions, enviaran apunts sobre les diverses qüestions d’interès que sorgeixin en el seu àmbit.

Volem des d’aquí agrair de manera molt sincera la disposició tan favorable que han mostrat totes les persones que col·laboraran a partir d’ara de manera regular en el blog, que fan que emprenguem aquest nou camí amb il·lusió i confiança. Voldríem que el blog de la Revista fos el lloc on es poguessin expressar les primeres opinions i comentaris sobre els molt diversos temes d’interès que sorgeixen en l’extens camp del dret públic a Catalunya, i que es convertís d’aquesta manera en una plataforma útil de difusió i d’intercanvi d’idees i d’anàlisi sobre qüestions vives que ocupen a la comunitat que formem tots aquells que hi estem implicats, bé sigui en la seva elaboració, la seva interpretació o la seva aplicació. No obstant, el fet de comptar amb una xarxa de col·laboradors permanents no exclou de cap manera continuar rebent i publicant apunts que enviïn altres persones sobre temes d’interès. El blog restarà sempre obert a totes aquelles persones que vulguin contribuir amb les seves aportacions a difondre els seus punts de vista i enriquir el coneixement i el debat entorn del nostre ordenament públic.

Citem aquí els col·laboradors que han confirmat la seva participació:

Jordi Baños Rovira (cap de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques a la Direcció General de Pressupostos i professor associat del Departament d’Economia Pública de la UB)

Xavier Bernadí i Gil (director general de Dret i d’Entitats Jurídiques i professor associat de dret administratiu a la UPF)

David Bondia Garcia (professor titular de dret internacional públic i relacions internacionals a la UB)

Marga Bonmatí i Pérez (directora gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya)

Xavier Forcadell i Esteller (coordinador general de la Diputació de Barcelona i professor associat de dret administratiu a la URV)

José Luis Martínez-Alonso Camps (director de Serveis de Secretaria de la Diputació de Barcelona i professor associat del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret a la UB)

Andreu Olesti Rayo (catedràtic de dret internacional públic i relacions internacionals a la UB)

Joan Ridao i Martín (professor acreditat a titular de dret constitucional a la UB i lletrat major del Parlament)

Carles San José Amat (cap de l’Àrea d’Inspecció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i professor col·laborador de dret administratiu a la UOC)

Jaume Saura i Estapà (adjunt general al Síndic de Greuges)

Xavier Urios i Aparisi (director general d’Assumptes Contenciosos al Gabinet Jurídic de la Generalitat)

 

Joan Lluís Pérez Francesch i Gerard Martín

Coordinadors de l’RCDP blog

 

Enoch Albertí

Director de la Revista Catalana de Dret Públic

Deixa un comentari