Avançament de continguts del número 63 de l’RCDP, amb secció monogràfica sobre els fons europeus NextGenerationEU

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) publicarà aquest desembre el número 63 de la Revista Catalana de Dret Públic (RCDP) amb tretze articles acadèmics, sis dels quals formen part d’una secció monogràfica que duu per títol “Els fons europeus NextGenerationEU: reptes per a les administracions públiques”. Hi trobem contribucions a càrrec de professors i catedràtics universitaris especialistes en dret internacional, dret públic, dret administratiu, dret constitucional o ciències polítiques i de l’Administració. Recuperant les paraules del director de l’RCDP i catedràtic de Dret Constitucional a la UB, Enoch Albertí, a la introducció del número: “amb la voluntat de contribuir a l’esforç d’anàlisi acadèmica que s’està fent a tot Europa, la Revista publica en aquest número una secció monogràfica dedicada als reptes que suposen els fons NextGenerationEU (NGEU) per a les administracions internes: l’estatal, la de la Generalitat de Catalunya i les locals”. “La pandèmia –afegeix– i les seves conseqüències econòmiques i socials no només han representat un desafiament per a la UE, sinó, òbviament, també i en primer lloc per als estats i els poders públics interns. Aquests, però, tenen ara un marc comú que els serveix d’orientació en la sortida de la crisi i en la recuperació, imposat pels poderosos incentius que representen les ajudes de la UE”.

En la secció monogràfica, el primer article el signa el catedràtic de la UB Andreu Olesti per situar el programa NGEU i el nou marc pressupostari pluriennal, analitzant el significat d’aquests mecanismes en el context de l’evolució de la UE. El catedràtic de la Universitat de Chieti-Pescara Stefano Civitarese aporta una anàlisi de la qüestió a Itàlia, que constitueix un referent per al cas espanyol. La catedràtica Elisenda Malaret i el professor Xavier Padrós de la UB analitzen les fórmules de col·laboració publicoprivada que es configuren de cara a l’execució dels projectes previstos. La professora de la Universitat de Navarra María Amparo Salvador examina les reformes jurídiques estatals per poder gestionar adequadament els fons europeus. El catedràtic de la UPF Carles Ramió reflexiona sobre els canvis administratius que requereix la gestió dels fons NGEU, especialment des de la perspectiva de l’Administració de la Generalitat. I finalment, el catedràtic de la UB Alfredo Galán estudia els reptes que la gestió d’aquests fons suposa per a les administracions locals.

D’altra banda, la secció general ofereix set articles acadèmics sobre diversos àmbits d’actualitat que tenen a veure amb diverses àrees del dret públic. El catedràtic de la Universitat de València Lorenzo Cotino signa una oportuna contribució sobre el nou reglament d’Administració electrònica –el Reial decret 203/2021– que ha aprovat el Govern espanyol. Un equip encapçalat pel professor de la UB Raül Digón publica un article sobre els vint anys de negociacions en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. El professor de la Universitat Carlos III de Madrid Rafael Escudero repassa els esforços autonòmics per a la recuperació de la memòria històrica. El professor de la Universitat Rey Juan Carlos Alejandro D. Leiva analitza la responsabilitat patrimonial de l’Estat davant lleis inconstitucionals o contràries al dret europeu. El professor de la Universitat d’Almeria Juan Alejandro Martínez signa un article sobre l’eutanàsia i els drets del pacient. El catedràtic de la Universitat de Castella-la Manxa José Antonio Moreno Molina i el professor de la Universitat San Jorge Daniel Serna aborden el conflicte d’interessos en les concessions demanials. I, finalment, la professora de la Universitat Ramon Llull-ESADE Silvia Romboli subscriu un article sobre el dret a la identitat sexual segons la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Finalment, el número 63 també posa a l’abast dels lectors un dossier documental associat a la secció monogràfica amb abundant normativa catalana, estatal i europea, que ha de permetre analitzar i conèixer el funcionament del nou pla europeu NGEU i el marc financer pluriennal 2021-2027. Aquest dossier posa a disposició de l’acadèmia i de l’Administració materials i eines pràctiques de fàcil accés a les fonts més actuals en la matèria, fonamentals per a la gestió dels nous fons europeus. La recopilació ha anat a càrrec del professor de la UNED, i investigador de la Fundació Manuel Giménez Abad, Mario Kölling.

Avancem, a continuació, els continguts del número 63 amb els títols, autors i resums de cadascun dels articles:

Secció monogràfica. Els fons europeus NextGenerationEU: reptes per a les administracions públiques

El programa NextGenerationEU i el nou cicle pressupostari de la Unió Europea
Andreu Olesti Rayo (catedràtic de Dret Internacional Públic a la Universitat de Barcelona)

Les iniciatives més rellevants de la UE per a la recuperació després de la pandèmia tenen el seu epicentre en el pressupost. En aquest treball s’examina l’abast i contingut del programa NextGenerationEU en general i del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en particular, i la seva interacció amb el marc pressupostari de la UE per al proper septenni, centrat en dos dels seus instruments més importants: el marc financer pluriennal 2021-2027 i la Decisió sobre recursos propis. L’aprovació del programa NextGenerationEU representa un canvi substancial en el finançament de la Unió i un aprofundiment de la integració europea que ha superat límits que els estats consideraven infranquejables abans de la pandèmia.

A further twist towards centralisation and uniformity. Governance and public sector reforms in the Italian Recovery and Resilience Plan
Stefano Civitarese Matteucci (professor of Public Law at the Department of Legal and Social Studies, University of Chieti-Pescara)

This article examines the implementation of the EU Recovery and Resilience Plan (RRP) in Italy. By analysing and discussing the governance of the plan and the reform agenda it sets out, it aims to determine its political-constitutional background from the viewpoint of the regional and local authorities. The author purports that the logic and political inspiration of the plan is traceable to a longer trajectory of the political direction of executive power that results in the side-lining of both parliamentary and devolved powers. In particular, four factors are detected that justify this claim: the Prime Minister’s hegemony within the governance of the RRP; a considerable injection of technical/bureaucratic expertise within the Cabinet Office; the attempt to rearticulate the so-called multilevel governance around this hegemony by resorting to uniformity and concentration in the implementation process, and the adherence to a new public management (NPM)-like ideology.

La col·laboració publicoprivada en el procés d’execució dels plans finançats amb fons NextGenerationEU: més enllà de la tradicional distinció entre formes organitzatives i formes contractuals, l’especial rellevància de les subvencions
Elisenda Malaret Garcia (catedràtica de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona) i Xavier Padrós Castillón (professor de dret constitucional a la Universitat de Barcelona)

El treball analitza el model institucional dissenyat específicament per executar el Pla de recuperació, transformació i resiliència, a partir del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del pla esmentat, amb especial atenció a les formes i als instruments de col·laboració publicoprivada, tant de nova creació (projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica), com preexistents (consorcis, societats mixtes), així com al paper especialment rellevant reservat a les subvencions. L’examen del dret positiu i dels diferents programes instrumentats mostra com les eines típiques de l’activitat de foment es configuren com el component principal d’aquesta col·laboració publicoprivada, amb una gran versatilitat per encarrilar els fons públics i privats, i organitzar la cooperació entre empreses i entre centres de recerca, en contrast amb les limitacions que presenta l’actual configuració de la contractació pública com a motor de la recuperació econòmica.

Reformas jurídicas estatales para la gestión de los fondos NGEU: análisis y reflexión desde el derecho administrativo
María Amparo Salvador Armendáriz (profesora titular de derecho administrativo en la Universidad de Navarra)

En la Unión Europea, la crisis económica generada por la pandemia ha requerido la puesta en marcha de un esfuerzo financiero extraordinario: los fondos europeos NextGenerationEU. El reto de la absorción de estos fondos y la necesidad de gestionarlos en un tiempo corto ha exigido al Gobierno de España adaptar algunas de sus estructuras políticas, así como algunos de los procedimientos administrativos que implican gasto (contratos, subvenciones, etc.). Principalmente, lo ha hecho a través Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este trabajo hace un análisis crítico y en su contexto de algunas de las novedades introducidas por esta norma.

La reforma administrativa per a la gestió dels fons europeus NGEU a l’Administració de la Generalitat de Catalunya: direcció pública, agencialització i gestió per projectes
Carles Ramió Matas (catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat Pompeu Fabra)

L’article presenta una proposta de transformació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el marc de la necessitat de gestionar els fons europeus NGEU. Prèviament s’exposa la dificultat d’implementar reformes administratives durant els darrers seixanta anys en l’àmbit nacional i internacional, fent un repàs dels nombrosos fracassos i dels reduïts èxits en els diferents intents de reforma. Posteriorment, s’exposen els enormes reptes que hauran d’afrontar les administracions públiques en la present dècada (2020-2030), que serà un període crucial de cara a la sostenibilitat o no en el futur de les administracions. En el tercer apartat es fa una diagnosi molt sintètica sobre la situació actual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com a organització. La part central de l’estudi rau en les propostes per a reformar i modernitzar aquesta Administració fent un repàs als canvis necessaris de caràcter global i holístic en termes d’organització i gestió de recursos humans. Ara bé, com que implementar aquesta agenda de transformació pot portar molt de temps, es fa una proposta per introduir tres ingredients de reforma que s’haurien d’implantar de manera urgent, en el context de la urgència que comporta la gestió dels fons europeus NGEU: a) implantar la direcció pública professional; b) optar pel model d’agencialització de l’Administració instrumental de la Generalitat, i c) introduir la dinàmica de la gestió per projectes.

Los gobiernos locales ante el reto de los fondos europeos de recuperación
Alfredo Galán Galán (catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona)

Este trabajo analiza el reto que suponen para los gobiernos locales los fondos europeos de recuperación. Comienza con la descripción de los fondos europeos, tanto su aprobación por la Unión Europea (Plan Europeo para la Recuperación NextGenerationUE y Marco Financiero Plurianual 2021-2027) como su posterior gestión en España (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). A continuación, se contrapone el papel que efectivamente ha correspondido y el que hubiera debido corresponder a los gobiernos locales en la aprobación y en la ejecución de los fondos. En el nivel europeo, se expone la posición del Comité Europeo de las Regiones y el Informe de posición aprobado por las Autoridades Metropolitanas Europeas (EMA). En el plano nacional, se destaca la participación de los gobiernos locales en la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la moción aprobada por la Comisión de Entidades Locales del Senado y la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias. Termina el estudio con un conjunto de reflexiones conclusivas.

Secció general

El nuevo reglamento de Administración electrónica, que no innova en tiempos de transformación digital
Lorenzo Cotino Hueso (investigador de la Universidad Católica de Colombia y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia)

El artículo analiza el Real Decreto 203/2021, una norma extensa que ordena, sistematiza, unifica y detalla el régimen jurídico de la Administración electrónica, en general, con carácter básico para todo el Estado. Esta norma no mejora los problemas de la obligatoriedad de la relación electrónica, solo algo la subsanación. Habrá de interpretarse según el muy positivo giro que ha dado el Tribunal Supremo en 2021. Tampoco se mejora el derecho de asistencia, aunque es valorable la ordenación de portales, el portal de administración electrónica (PAGe), las sedes y la carpeta ciudadana. En materia de identificación y firma, también se ordena la situación, pero no se innova. Se impulsa que la Dirección Electrónica Habilitada sea cada vez más “única”, pero siguen sin resolverse los principales escollos e indefensiones que generan los avisos electrónicos. Se exponen los avances en materia de registros, copias auténticas, conservación de expedientes, adhesión a las plataformas y comunicaciones entre administraciones. Finalmente, la regulación de las actuaciones automatizadas es la mayor muestra de que es un reglamento que nace algo antiguo y que chirría con la próxima transformación digital radical del sector público.

Dues dècades de negociacions en la Comissió Bilateral Generalitat-Estat per resoldre controvèrsies competencials per la via de l’article 33.2 de la LOTC. Anàlisi, balanç i perspectives de futur
Raül Digón Martín (professor associat del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret a la UB), Eva Torras Sagristà (cap de l’Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat), Gisela Monterde Vives (tècnica superior jurista a la DG de Relacions Institucionals i amb el Parlament) i Marta Reverter Pellicer (tècnica superior jurista a la DG de Relacions Institucionals i amb el Parlament)

La reforma aplicada l’any 2000 a la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), mitjançant la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, va modificar l’article 33 de la LOTC per introduir una via de negociació bilateral entre el Govern de l’Estat i els diferents governs autonòmics, prèvia a l’eventual interposició de recursos d’inconstitucionalitat per les parts contra normes (estatals o autonòmiques) amb rang de llei. Aquest procediment, útil per a supòsits de discrepàncies competencials, ha generat en el cas català tota una casuística d’interès jurídic durant vint anys, que ja suma més de cent negociacions i dotzenes d’acords adoptats. L’objecte d’aquest article és examinar l’aplicació d’aquest procediment a Catalunya els darrers vint anys, mitjançant l’anàlisi quantitativa i qualitativa de les tendències i singularitats que s’hi observen. Finalment, s’hi exposen consideracions derivades de la dinàmica recent del procediment, com a via de pacte per a la concreció competencial entre els diferents nivells de govern de l’Estat.

La vía autonómica para la recuperación de la memoria histórica en España: leyes, derechos y políticas públicas
Rafael Escudero Alday (profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid)

En los últimos años ha aumentado la producción legislativa autonómica sobre la memoria histórica y la reparación a las víctimas del franquismo. Diez de las diecisiete comunidades autónomas cuentan hoy con leyes de memoria histórica, que suplen las carencias de la legislación estatal. El estudio comparado de estas leyes muestra una evidente sintonía respecto de sus fuentes doctrinales y teóricas, su inspiración en el derecho internacional de los derechos humanos, su filosofía y conceptos vertebradores, así como las políticas públicas de las que son fuente de legalidad y legitimidad. Esta común inspiración, la filosofía y los contenidos hacen que, con sus límites y particularidades, pueda hablarse de una vía autonómica para la recuperación de la memoria histórica y la reparación a las víctimas del franquismo. Al análisis de los elementos comunes que definen y caracterizan esta vía (leyes, derechos y políticas públicas) está dedicado este trabajo.

La responsabilidad patrimonial del Estado legislador por leyes inconstitucionales o contrarias al derecho de la Unión Europea
Alejandro D. Leiva López (profesor ayudante doctor del Departamento de Derecho Público I y Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)

Una de las novedades más destacadas que trajo consigo la Ley 40/2015 fue la regulación de la denominada responsabilidad patrimonial del Estado legislador, siendo esta un mecanismo que se activa cuando los particulares sufren daños en sus bienes o derechos como consecuencia de la aplicación de leyes que, con posterioridad, son declaradas contrarias a la Constitución española o al derecho de la Unión Europea. Así pues, en el presente trabajo, desde la perspectiva de la regulación de esta materia en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), analizamos la más reciente doctrina del Tribunal Supremo, que parece caminar hacia la flexibilización de los requisitos procesales que deben cumplirse por parte del perjudicado para ejercitar la acción de responsabilidad. Asimismo, examinamos la posición adoptada por la Comisión Europea en relación con los requisitos que la norma española exige al ciudadano para poder ejercitar la acción de responsabilidad por un daño provocado como consecuencia de una ley declarada contraria al derecho europeo.

La eutanasia y su incidencia en los derechos del paciente
Juan Alejandro Martínez Navarro (profesor sustituto interino de derecho administrativo en la Universidad de Almería)

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia ha supuesto un nuevo paso en la ampliación y desarrollo de los derechos del paciente. A través de este texto normativo se origina el derecho a la prestación de ayuda para morir y se da un nuevo impulso a derechos como: recibir información clínica, prestar el consentimiento informado o elaborar unas instrucciones previas. A tal efecto, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia rediseña un nuevo modelo de relación asistencial entre médico y paciente, que pivota sobre un régimen especial y más estricto de aplicación y cumplimiento de aquellos derechos del paciente que quedan afectos por el derecho a la prestación de ayuda para morir.

El conflicto de intereses como causa de extinción ex lege de las concesiones demaniales
José Antonio Moreno Molina (catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha) y Daniel Serna Bardavío (profesor de derecho administrativo en la Universidad San Jorge)

El presente trabajo se centra en analizar la figura del conflicto de intereses –configurada como causa de prohibición de contratar, al amparo de la legislación de contratos del sector público, en su aplicación en el marco de la legislación patrimonial– y, en particular, a consecuencia de lo anterior, en profundizar respecto a los efectos extintivos ex lege de las concesiones demaniales por aplicación del párrafo segundo del artículo 94 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y su materialización. Es objeto de estudio la doctrina de los órganos consultivos de contratos estatales y autonómicos, así como los pronunciamientos jurisprudenciales relevantes, tanto nacionales como comunitarios, en relación con esta cuestión.

El derecho a la identidad sexual en la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre margen de apreciación nacional y creación de normas comunes
Silvia Romboli (profesora contratada doctora de derecho constitucional en la Universidad Ramon Llull-ESADE)

El artículo examina la evolución de los estándares de protección del colectivo transexual en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular respecto de las decisiones que conciernen a la violación del derecho a la identidad sexual y a la autodeterminación, ante el deniego de las autoridades nacionales de modificar el sexo de las personas transexuales en los registros nacionales. Conscientes de la constante tensión entre la necesidad de proteger los derechos reconocidos en el Convenio Europeo y el respeto del margen de apreciación que los Estados mantienen en determinados ámbitos, el propósito de la investigación es comprobar la existencia y la consolidación de unos estándares mínimos o normas comunes que el Tribunal Europeo ha ido elaborando y aplicando en sus años de actividad, e identificar cuáles son todavía los retos a los que el mismo se enfrenta en esta materia. Conocer esos elementos sentará las bases para promover que la adopción de medidas legislativas estatales esté orientada a respetar dichos estándares comunes y a lograr una efectiva protección de los derechos de las personas trans en el entorno europeo.

Dossier

Dosier sobre los fondos europeos NextGenerationEU: retos para las administraciones públicas
Mario Kölling (profesor contratado doctor en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED)

El acuerdo político alcanzado en la reunión extraordinaria del Consejo de la UE que tuvo lugar entre los días 17 y 21 de julio de 2021 es un acuerdo histórico. El plan europeo para la recuperación NextGenerationEU (NGEU) y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP 2021-2027) representan el mayor paquete de estímulo financiero jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Con este paquete se prevén inversiones públicas y privadas a escala europea durante los próximos años. Este dosier documental recopila la normativa, bibliografía y otros recursos de interés necesarios para analizar y conocer el funcionamiento del nuevo MFP 2021-2027 y del programa NGEU. Con ello se ofrece al lector académico un instrumento muy práctico de fácil acceso a las fuentes más actuales en la materia y, al profesional de la Administración, un recopilatorio indispensable para su trabajo con los nuevos fondos.

Deixa un comentari