Equip de col·laboradors del blog

Jordi Baños Rovira
Cap de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques a la Direcció General de Pressupostos i professor associat del Departament d’Economia Pública de la UB

Ricard Brotat i Jubert
Cap de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Badalona i professor (doctor) associat de dret constitucional a la UAB

Montserrat Bassols Santamaria
Subdirectora general de Finançament i Sostenibilitat Financera a la Direcció General de Pressupostos

Xavier Bernadí i Gil
Secretari del Govern de la Generalitat i professor associat de dret administratiu a la UPF

David Bondia Garcia
Professor titular de dret internacional públic i relacions internacionals a la UB

Natàlia Caba i Serra
Directora General de Tributs i Joc al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Xavier Forcadell i Esteller
Coordinador de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona i professor associat de dret administratiu a la URV

Josep Ramon Fuentes i Gassó
Professor titular de dret administratiu i director de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín al Departament de Dret Públic de la URV

José Luis Martínez-Alonso Camps
Director de Serveis de Secretaria de la Diputació de Barcelona i professor associat del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret a la UB

Josep Mir i Bagó
Professor titular de dret administratiu i membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

Andreu Olesti Rayo
Catedràtic de dret internacional públic i relacions internacionals a la UB

Joan Ridao i Martín
Director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern i professor acreditat a titular de dret constitucional a la UB

Carles San José Amat
Consultor del sector públic, especialista en matèria de protecció de dades i transparència

Jaume Saura i Estapà
Adjunt general al Síndic de Greuges

Xavier Urios i Aparisi
Advocat de la Generalitat de Catalunya