L’eficiència en l’assignació del risc en la col•laboració publicoprivada en les infraestructures. El cas de les autopistes – Joan Ridao i Alfons Garcia

Entre setembre de 2012 i el mateix mes de 2013, totes les empreses concesionàries de les autopistes radials de Madrid havien iniciat els tràmits per a la declaració de concurs de creditors, davant la impossibilitat de continuar atenent, principalment, els compromisos de pagament derivats del seu elevat grau del palanquejament financer. Idèntic camí han recorregut diverses de les concesionàries d’altres autopistes de peatge adjudicades en el període 1998-2004 (i.e. l’autopista Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, etc.), durant el desplegament del Programa de Autopistas de Peaje elaborat pel primer govern del Partit Popular.Llegeix més »