Informe sobre les Propostes per tal de disminuir la litigiositat fiscal atenent al Dret Comparat – Maria del Mar Farran

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, presidit pel Sr. Alfonso Lluzar, encarregà al doctor Alonso, catedràtic de dret financer i tributari a la Universitat de Barcelona (UB), la realització d’un Informe sobre la litigiositat fiscal a Espanya i les vies per a reduir-lo. Al mateix temps, aquest demanà al seu equip de participar-hi i els va assignat la revisió de la legislació comparada. Els resultats d’aquest estudi s’incorporaren en l’informe com a annex, el qual dóna moltes claus per al canvi del nostre sistema tributari espanyol.Llegeix més »

Ressenya crítica: “Hacia la Consolidación Fiscal. Propuestas para la Sostenibilidad del Estado del Bienestar” – Marina Serrat

El llibre Hacia la Consolidación Fiscal. Propuestas para la sostenibilidad del Estado del Bienestar, publicat recentment per l’editorial Aranzadi, és fruit d’un projecte d’investigació d’I+D B910AR04 del programa CEU-Banc de Santander, titulat «La sostenibilidad del Estado del Bienestar», que han portat a terme les Universitats del grup CEU. En format d’obra col·lectiva, el contingut dels diferents apartats és una anàlisi critica, des de la vessant financera, d’unes determinades polítiques públiques que palesen la seva insuficiència en l’actual escenari econòmic i social del país. Com exposa el Dr. José A. Rozas –editor d’aquest llibre– en el capítol preliminar, l’objectiu del projecte consisteix en trobar solucions alternatives per tal que aquestes polítiques funcionin de forma més eficient i justa per als contribuents i racionalitzin equitativament la gestió dels recursos públics que s’hi dediquen.Llegeix més »