Presentació del llibre Estado autonómico y reforma federal de Eliseo Aja – Carles Viver Pi-Sunyer

Aja, Eliseo. Estado autonómico y reforma federal. 2a ed. Madrid: Alianza editorial, 2014. ISBN: 978-84-206-8726-1.

En primer lloc, voldria agrair la invitació a participar en la presentació del llibre del professor E. Aja.

Deixin-me dir, d’entrada, que a parer meu el llibre que presentem és un bon llibre, un molt bon llibre, que té de fet un contingut doble. D’una banda, exposa amb mestria els precedents històrics del denominat «Estat de les autonomies», el procés de la seva construcció, la seva consolidació i el que l’autor qualifica, sense embuts, com la seva crisi actual.  El llibre descriu de manera completa, clara i sintètica —malgrat les seves 400 pàgines, totes elles necessàries— les característiques fonamentals d’aquest Estat: les característiques d’aquesta font original del dret que són els estatuts d’autonomia —o potser millor que «eren» després de la STC 31/2010 que ha alterat profundament la seva naturalesa i funcions—, les institucions de les comunitats autònomes, els drets autonòmics, les competències, les relacions de les comunitats entre si, amb l’Estat i amb la Unió Europea, el finançament autonòmic, el Senat i els fets diferencials. Llegeix més »