Salutació del nou director de la Revista – Enoch Albertí

01616-001903_0Benvolgut lector, benvolguda lectora,

El director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya em va proposar de fer-me càrrec de la Direcció de la Revista Catalana de Dret Públic, per començar una nova etapa en la ja llarga vida d’aquesta publicació. És per a mi un honor, i un repte, assumir aquesta responsabilitat, atesa la trajectòria tan exitosa de la Revista i el prestigi dels equips directius anteriors que l’han fet possible, als quals vull expressar d’entrada el meu reconeixement per la gran tasca que han realitzat. Llegeix més »