La democràcia directa a les assemblees legislatives dels Estats Units – Loreto Segura

Una aproximació a partir de la sentència de la Supreme Court dels Estats Units, Ariz. State Legislature v. Ariz. Indep. Resdistricting Comm’n, 576 U.S., de 29 de juny de 2015

No hi ha dubte que el model de democràcia dels Estats Units es fonamenta en la democràcia representativa. No obstant això, si el comparem amb el model espanyol, la principal diferència la trobem a nivell estatal i autonòmic, respectivament. Com bé és sabut, i així ho ha reiterat el Tribunal Constitucional en diverses ocasions, a nivell autonòmic el model es basa en la democràcia representativa, complementada subsidiàriament amb instruments de democràcia directa i participativa (malgrat que, a dia d’avui, el referèndum autonòmic no hi té cabuda). D’altra banda, tot i que els estats dels Estats Units també gaudeixen d’un model fonamentat en la democràcia representativa, la democràcia directa hi fa un paper essencial en el desenvolupament legislatiu, fins al punt que, a vegades, ha suplantat la democràcia representativa.Llegeix més »