Reconeixement a la qualitat editorial excel·lent de la Revista catalana de dret públic

La Revista catalana de dret públic ha obtingut aquest mes de juliol el segell de qualitat de la Fundación Española para la Ciència y la Tecnología (FECYT). El segell de qualitat de la FECYT identifica aquelles publicacions científiques espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització reconeguts internacionalment. Enguany, un total de 98 revistes espanyoles han rebut aquest segell d’entre les 355 que es van presentar a la convocatòria Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas Españolas (2013). Aquest reconeixement a la qualitat editorial excel·lent té una vigència de tres anys.

D’altra banda, la RCDP apareix en la 11a posició pel que fa a les revistes de dret al llistat elaborat pel grup de recerca interuniversitari EC3. Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica que recull l’índex H de les revistes científiques espanyoles segons Google Scholar Metrics per al període 2009-2013.La RCDP ha obtingut un índex h de 4 i una mitjana h de 5.Llegeix més »