Drons: una oportunitat per a Catalunya? Reflexions jurídiques i propostes estratègiques – Marc Valls Estefanell

Una vegada més, la tecnologia ens posa a prova. Aquest cop, de la mà dels drons. El creixement del sector és imparable i les oportunitats econòmiques són infinites. Sigui com sigui, la proliferació d’aquests aparells obliga els estats a regular-ne l’ús. Però quin paper pot jugar Catalunya davant aquest escenari?

Els drons, tot i ser pilotats per control remot, són aeronaus i per això la legislació que se’ls aplica és l’aeronàutica que cada país ha desenvolupat d’acord amb la norma magna del dret aeronàutic, que és el Conveni de Chicago de 1944. Catalunya, tot i tenir competències per regular la indústria dels drons, no pot regular-ne el vol perquè no és un estat independent, factor clau per tenir sobirania plena i exclusiva en el seu espai aeri situat sobre el seu territori. Actualment, l’espai aeri espanyol està blindat, jurídicament parlant, tant pel Conveni de Chicago com per la Constitució espanyola i, conseqüentment, per la Llei 48/1960 sobre navegació aèria.

En definitiva, Catalunya o acaba sent un estat independent o no podrà regular l’ús dels drons. En el cas d’una Catalunya independent, hi poden haver diversos escenaris a l’hora de desenvolupar el règim jurídic sobre els drons, tenint en compte la pertinença o no a la UE.

El primer escenari per contemplar seria que Catalunya esdevingués un estat membre de la UE. En aquest cas, difícilment podria adoptar una legislació pròpia respecte dels drons, atès que, probablement, ja estaria en vigor la legislació europea al respecte, la qual serà d’aplicació obligatòria a tots els estats membres.Llegeix més »

La intel·ligència artificial: un repte jurídic – Marc Valls Estefanell

El passat setembre de 2016 es va publicar l’informe Artificial Intelligence and Life in 2030, obra de la Stanford University. Aquest és el primer d’un total de 20 informes que pretén publicar, en els propers 100 anys, el grup de recerca que hi ha al darrera d’aquest projecte. L’objectiu és analitzar, des de diferents perspectives, el progrés i l’impacte de la intel·ligència artificial (IA) en la societat i preveure com aquest fenomen pot beneficiar els humans i proposar l’aplicació de determinades polítiques públiques.

Primer de tot, i abans d’entrar en detall amb l’informe, és imprescindible saber en què consisteix la IA. La veritat és que no hi ha una definició exacta perquè és un fenomen en constant evolució i que pren moltes direccions. No obstant això, a grans trets, podem definir la IA com la simulació dels processos de la intel·ligència humana per part de sistemes informàtics, és a dir, fer que les màquines puguin pensar, aprendre i prendre decisions. Fins fa ben poc, només integràvem instruccions a les màquines i n’esperàvem un resultat. El que s’està fent ara és induir-los l’aprenentatge, perquè aprenguin soles. Aquest procés es coneix com a Machine Learning.Llegeix més »

Drons, situació legal i perspectives de futur – Marc Valls

dronsUna vegada més, la tecnologia ens posa a prova. Aquest cop de la mà dels drons. No són cap moda, són aquí i han arribat per quedar-s’hi. Sigui com sigui, la proliferació d’aquests aparells està obligant els estats a regular-ne l’ús.

Aquest article té com a objectiu principal analitzar, molt breument, com estan regulats els drons a l’Estat espanyol i quines modificacions en el desenvolupament normatiu es preveuen, fent referència, també, al panorama normatiu europeu i internacional.Llegeix més »