GPS per a una (no senzilla) reforma de les administracions públiques – Guillem López i Casasnovas

No resulta fàcil fer justícia a la complexitat del document de Propostes per a la reforma de les administracions públiques. El text és ric amb continguts com no pot ser altrament en una anàlisi de les nostres administracions que tenen múltiples arestes a l’hora de buscar-ne perspectives d’estudi, i que conté àmbits i detalls jurídic administratius que componen aquest poliedre amb gran riquesa. De manera que seria insensat fer-ne exclusivament una visió econòmica com ho seria fer-la des de l’algoritme polític o del dret administratiu. Aquest és un punt fort de l’Informe tenint en compte la seva composició (vegeu document). Aquest ‘insert’ el que pretén és motivar la lectura completa de l’Informe, que s’incorpora al final. Es tracta d’un Informe relativament breu pel que és costum en els estudis d’aquest tipus, va directament a continguts, evita els desiderata buits d’accions associables, i procura no fer més preguntes que respostes es puguin donar.

A continuació, s’ofereixen alguns flaixos que traspua el document. Es fa de manera força resumida, fet que exigeix que no es banalitzin els continguts prescindint de la lectura del text sencer:Llegeix més »

Apuntes de urgencia sobre la reforma del Poder Judicial – Jaume Alonso-Cuevillas

Reforma del Poder Judicial (Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la cual se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial)

El próximo 4 de diciembre, tomarán posesión los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, constituyéndose en Pleno, tras jurar o prometer su cargo ante el Rey.

Tratándose de los primeros vocales designados bajo la nueva regulación establecida por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la cual se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, norma que introduce cambios profundos en su estructura y funcionamiento, resulta procedente efectuar un breve análisis de urgencia sobre las claves de dicha reforma.

Llegeix més »