La bona legislació. Un debat d’actualitat – María Jesús Montoro

El 24 de maig de 2013, en la històrica ciutat d’Speyer, va tenir lloc l’11è Seminari organitzat per l’Institut Alemany d’Investigació per a l’Administració Pública (Universitat d’Speyer) i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Com ha estat habitual en els darrers vint-i-cinc anys, el motiu del Seminari ha tendit a fer una reflexió conjunta sobre temes referents a l’Administració pública que interessa observar des de diferents ordenaments.

És cert que en els darrers anys la reflexió comuna ha posat l’accent en les modulacions i canvis que l’organització i funcionament de les administracions públiques han originat en les diferents normatives de la Unió Europea. Mostra de tot això va ser el Seminari que va tenir lloc a Barcelona la tardor de 2011 i que portava per títol “Les Administracions en perspectiva europea”. Editat ja per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, conté cada una de les ponències en la seva llengua original; en l’actualitat, la seva versió electrònica, traduïda a l’efecte de fer l’obra més accessible, ha estat ja publicada al web de l’Escola.Llegeix més »