La importància de la participació institucional i la concertació social en la construcció del marc sociolaboral. El Consell de Relacions Laborals de Catalunya – Maria Àngels Pujols
Secretària general del Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Font: Rawpixel Ltd amb llicència CC BY 2.0

La crida de la Unió Europea

Aquest mes de febrer de 2023, el Grup d’Afers Socials del Consell de la Unió Europea en la seva formació d’Ocupació, Política Social, Salut i Consum (EPSCO), s’ha reunit en dues ocasions per tractar els documents que la Comissió Europea va presentar el 26 de gener sobre el diàleg i la concertació social. Per una banda, la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu, al Comitè de les Regions Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, per enfortir el diàleg social a la Unió Europea i aprofitar tot el seu potencial per gestionar transicions justes; i, per una altra, la Proposta de Recomanació del Consell sobre la intensificació del diàleg social a la Unió Europea.

Les justificacions que exposa la Comissió Europea al presentar una Proposta de Recomanació d’aquesta naturalesa són, entre altres, la necessitat de disposar d’uns interlocutors socials forts per a una gestió eficaç i equilibrada del canvi (transició digital i ocupació verda, canvi climàtic, digitalització, crisi energètica i geopolítica, noves formes de treball); millorar el disseny de polítiques i lleis europees mitjançant la seva participació i afrontar la reducció de treballadors i treballadores coberts per convenis col·lectius a Europa, atesa la significativa disminució observada en els últims anys, amb caigudes particularment importants a l’Europa central i oriental.Llegeix més »