Consell de Redacció RCDP

Direcció

Joan Lluís Pérez Francesch
Catedràtic de Dret Constitucional, Universitat Autònoma de Barcelona

Secretaria

Clara I. Velasco Rico 
Professora agregada Serra Húnter de Dret Administratiu, Universitat Pompeu Fabra

Consell de redacció

Antoni Abat i Ninet
Professor visitant de Dret Constitucional i Teoria Legislativa, Universitat Hebrea de Jerusalem

Josep Maria Aguirre i Font
Professor agregat interí de Dret Administratiu, Universitat de Girona

Mercè Barceló i Serramalera
Catedràtica de Dret Constitucional, Universitat Autònoma de Barcelona

Dolors Canals Ametller
Professora titular de Dret Administratiu, Universitat de Girona

César Cierco Seira
Catedràtic de Dret Administratiu, Universitat de Lleida

Endrius Cocciolo
Professor agregat de Dret Administratiu, Universitat Rovira i Virgili

Alfredo Galán Galán
Catedràtic de Dret Administratiu, Universitat de Barcelona

Judith Gifreu Font 
Professora titular de Dret Administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona

Alfons González i Bondia
Professor titular de Dret Internacional Públic, Universitat Rovira i Virgili

Jordi Matas Dalmases
Catedràtic de Ciència Política, Universitat de Barcelona

Josep Maria Vilajosana i Rubio
Catedràtic de Filosofia del Dret, Universitat Pompeu Fabra

Deixa un comentari