Coordinació del blog

Joan Lluís Pérez Francesch
Catedràtic de Dret Constitucional, Universitat Autònoma de Barcelona.

Marina Rodríguez Beas
Personal investigador adscrita al Departament de Dret Públic, Universitat Rovira i Virgili.