Coordinació del blog

Joan Lluís Pérez Francesch
Professor titular de dret constitucional, acreditat a catedràtic, Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Gerard Martín Alonso
Cap de l’Àrea d’Assessorament sobre l’Organització Territorial del Poder de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. Professor associat de dret constitucional, Universitat de Barcelona.