Coordinació del blog

Joan Lluís Pérez Francesch
Catedràtic de Dret Constitucional, Universitat Autònoma de Barcelona.

Gerard Martín Alonso
Cap de l’Àrea d’Assessorament sobre l’Organització Territorial del Poder de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. Professor associat de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona.