Soroll, drets i tribunals: una visió transversal. La protecció en l’àmbit internacional i constitucional – Francisco Claverol Guiu

medio-ambiente1Tot i les importants implicacions que té el problema de la contaminació acústica, tant per a la salut com per a la qualitat de vida que comporta per a la nostra societat, el seu tractament jurídic presenta encara ombres i carències importants.

En aquest sentit, si bé el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals no protegeix explícitament el medi ambient com a tal, el Tribunal Europeu de Drets Humans (la jurisprudència del qual presenta una indubtable transcendència en l’ordenament intern, atès el que disposa l’article 10.2 de la Constitució) ha establert reiteradament, amb una notable jurisprudència extensiva, atenta a les noves tendències i canvis en la societat, que determinats danys ambientals, tot i que no posin en perill la salut de les persones, poden atemptar contra el seu dret al respecte de la vida privada i familiar, i privar-les del gaudiment del seu domicili a través d’ingerències o vulneracions immaterials, com les derivades del soroll. Per tant, el Tribunal incardina la protecció contra el soroll fonamentalment en el dret a la inviolabilitat domiciliària de l’article 8 del Conveni, i considera que la passivitat dels poders públics davant d’ingerències acústiques greus en l’àmbit domiciliari constitueix una vulneració del Conveni per part d’aquests. Read More »

Avançament dels continguts de la RCDP51 de desembre

Articles

Las funciones del personal eventual en la jurisprudència

Nuria Maria Garrido Cuenca (Profesora titular de derecho administrativo, Universidad de Castilla-La Mancha, acreditada como catedrática)

Francisco Delgado Piqueras (Catedrático de derecho administrativo, Universidad de Castilla-La Mancha )

Este estudio analiza de manera exhaustiva la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo sobre las funciones de confianza y asesoramiento del personal eventual, que la ley les encomienda sin concretar en qué consisten. Esta indefinición ha generado numerosos conflictos y litigios, agudizados por la crisis económica. La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece límites al número de puestos de personal eventual, según la población del municipio, pero no aborda la definición de sus funciones. Por lo cual, la jurisprudencia, que este trabajo sistematiza con sentido crítico, sigue siendo la única orientación al respecto.Read More »

Vídeo de la conferència de presentació del número 48 de la Revista catalana de dret públic

El passat 17 de novembre va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona l’acte de presentació del número 48 de la Revista catalana de dret públic. En el marc d’aquest acte, el professor Marco Olivetti, catedràtic de dret constitucional a la Universitat LUMSA de Roma i col·laborador de la RCDP i d’aquest blog (veure les seves col·laboracions aquí), va pronunciar la conferència «Decisiones recientes de la Corte Constitucional italiana sobre derechos fundamentales». L’acte va comptar amb la presència del Dr. Josep M. Castellà, director de la Revista catalana de dret públic que en va fer la presentació.

Podeu veure el vídeo de l’acte aquí.

Reconeixement a la qualitat editorial excel·lent de la Revista catalana de dret públic

La Revista catalana de dret públic ha obtingut aquest mes de juliol el segell de qualitat de la Fundación Española para la Ciència y la Tecnología (FECYT). El segell de qualitat de la FECYT identifica aquelles publicacions científiques espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització reconeguts internacionalment. Enguany, un total de 98 revistes espanyoles han rebut aquest segell d’entre les 355 que es van presentar a la convocatòria Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas Españolas (2013). Aquest reconeixement a la qualitat editorial excel·lent té una vigència de tres anys.

D’altra banda, la RCDP apareix en la 11a posició pel que fa a les revistes de dret al llistat elaborat pel grup de recerca interuniversitari EC3. Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica que recull l’índex H de les revistes científiques espanyoles segons Google Scholar Metrics per al període 2009-2013.La RCDP ha obtingut un índex h de 4 i una mitjana h de 5.Read More »