40 anys d’autogovern a les Illes Balears – Lluís J. Segura Ginard
Director de l’Institut d’Estudis Autonòmics (Govern de les Illes Balears)

Parlament de les Illes Balears
Font: Parlament de les Illes Balears

Es compleixen quaranta anys de la promulgació de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, que aprovà l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. El seu articulat va experimentar dues importants modificacions en els anys 1994 i 1999, especialment destacables pel que fa al sostre competencial. Més endavant, s’aprovà un nou text estatutari, tot i la denominació de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Aquesta, avui vigent, ha estat modificada recentment, i en molt pocs aspectes, per la Llei orgànica 1/2022, de 8 de febrer. El text actual suposa certament un pas de gegant en la consolidació d’un alt nivell de poder de decisió autonòmic en nombrosos àmbits.Llegeix més »

Crónica de la legislatura (V): Illes Balears – Alberto Oehling de los Reyes

1. Introducción[1]

El día 22 de mayo de 2011, se celebraban elecciones al Parlament de les Illes Balears (Decreto 3/2011, de 28 de marzo, del Presidente de las Illes Balears), dando así inicio a la VIII Legislatura. El legislativo resultado de aquel proceso electivo ha tenido –según nuestros cálculos–, en términos generales, un notorio repunte de actividad respecto a la VII Legislatura, aprobándose un total de 77 normas, en comparación con las 48 aprobadas por el Parlament en el periodo de 2007 a 2011. Técnicamente, otro hecho identificativo de la etapa legislativa ha sido el número de decretos leyes del Ejecutivo, para casos de extrema y urgente necesidad, y que se han elevado a un total de 34, de los que posteriormente solamente 5 han sido tramitados como proyectos de ley; en cambio, en el periodo anterior, el número de decretos leyes fue de 11, de los que 4, finalmente, derivaron en tramitación por propuesta de ley.Llegeix més »