El dret d’accés a l’expedient a la llum de la nova legislació de transparència – Oriol Mir Puigpelat

L’expansió extraordinària que ha rebut el dret d’accés a la informació pública arran de la nova legislació de transparència ha de comportar també l’ampliació, i no pas la reducció, del dret tradicional dels interessats d’accedir a l’expedient administratiu.

   Proposo una interpretació integrada de la normativa de transparència i de procediment administratiu per cobrir les moltes llacunes en la pobra regulació del dret d’accés a l’expedient per part dels interessats

Així ho sostinc en un llibre recent, escrit arran de la meva experiència com a vicepresident de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), en què estudio l’evolució històrica i la relació que existeix actualment entre l’un i l’altre dret, i on proposo una interpretació integrada de la normativa de transparència i de procediment administratiu que permeti cobrir les moltes llacunes que presenta la pobra regulació del dret d’accés a l’expedient d’una manera que resulti compatible amb la seva naturalesa i amb el seu paper clau per a la defensa dels interessats.Llegeix més »

Jornada de presentació i debat del Codi ReNEUAL de procediment administratiu de la UE – Oriol Mir

Divendres, 30 de gener, de 10 a 18 h, ha tingut lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, sota la direcció d’Oriol Mir Puigpelat, la Jornada «El Codi ReNEUAL de procediment administratiu de la Unió Europea», on s’ha presentat i sotmès a debat el Codi acadèmic de procediment administratiu elaborat per la xarxa ReNEUAL de recerca en dret administratiu de la UE (Research Network on EU Administrative Law), integrada per més d’un centenar de professors de tot Europa. L’esmentat Codi està penjat, en anglès, al web d’aquesta xarxa, i es troba ja en premsa la traducció castellana, que publicarà l’INAP. Més endavant, es publicaran altres traduccions a l’italià, el francès, l’alemany i el polonès, que ja s’estan preparant. Llegeix més »