Jornada de presentació i debat del Codi ReNEUAL de procediment administratiu de la UE – Oriol Mir

Divendres, 30 de gener, de 10 a 18 h, ha tingut lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, sota la direcció d’Oriol Mir Puigpelat, la Jornada «El Codi ReNEUAL de procediment administratiu de la Unió Europea», on s’ha presentat i sotmès a debat el Codi acadèmic de procediment administratiu elaborat per la xarxa ReNEUAL de recerca en dret administratiu de la UE (Research Network on EU Administrative Law), integrada per més d’un centenar de professors de tot Europa. L’esmentat Codi està penjat, en anglès, al web d’aquesta xarxa, i es troba ja en premsa la traducció castellana, que publicarà l’INAP. Més endavant, es publicaran altres traduccions a l’italià, el francès, l’alemany i el polonès, que ja s’estan preparant.

El Codi ReNEUAL constitueix el primer intent d’elaborar un cos normatiu, susceptible de ser aprovat pel legislador de la Unió, que reguli de manera general els aspectes fonamentals del procediment d’elaboració de normes administratives, decisions i contractes per part de la Comissió Europea, les agències i la resta d’òrgans que integren l’Administració de la Unió. Ha estat concebut també com un catàleg de millors pràctiques que inspiri els legisladors, les administracions i els tribunals dels diferents estats membres.

Consta de 132 articles, agrupats en sis llibres relatius, respectivament, a disposicions generals, el procediment d’elaboració de normes administratives, el procediment d’elaboració de decisions (actes administratius), contractes, assistència mútua entre diverses administracions i gestió d’informació administrativa. Després de l’articulat de cada llibre s’inclouen unes explicacions detallades sobre les opcions normatives adoptades i les seves fonts d’inspiració, procedents tant del dret de la UE (principalment, del dret derivat i de la jurisprudència del Tribunal de Justícia) com dels ordenaments dels diversos estats membres.

El Codi s’ha gestat durant un període de cinc anys i ha estat elaborat de manera completament independent, amb finançament obtingut de projectes de recerca nacionals. Ha comptat amb el suport del Defensor del Poble Europeu i del Parlament Europeu, que van possibilitar la realització de dos congressos a la seu d’aquest últim a Brussel·les per tal de presentar i debatre el projecte inicial i l’esborrany final.

El Codi ha estat elaborat pels membres del Comitè de Direcció de ReNEUAL i un nombre reduït de col·laboradors. En formen part els professors Jean-Bernard Auby, Paul Craig, Deirdre Curtin, Giacinto della Cananea, Diana-Urania Galetta, Joana Mendes, Oriol Mir, Ulrich Stelkens, Marek Wierzbowski, així com els professors Herwig C. H. Hofmann, Jens-Peter Schneider i Jacques Ziller, coordinadors de ReNEUAL.

El Codi ha generat gran interès a tot Europa i fora. Així ho ha palesat la Jornada del dia 30, destinada a presentar i debatre el Codi a Espanya, i que ha comptat amb la presència d’alguns dels administrativistes espanyols més influents, amb un públic molt nombrós i qualificat.

La Jornada, inaugurada pel rector de la Universitat de Barcelona, Sr. Dídac Ramírez, ha tingut com a ponents a magistrats del Tribunal Constitucional (Luis Ortega), del Tribunal Suprem (Luis María Díez-Picazo) i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Dimitry Berberoff), i a destacats professors espanyols de dret administratiu (José María Baño, Javier Barnes, Mercedes Fuertes, Luis Martín Rebollo, Santiago Muñoz Machado, Luciano Parejo i Daniel Sarmiento –aquest últim també en la seva condició de lletrat del Tribunal de Justícia de la UE–) i dret de la Unió Europea (José Martín i Pérez de Nanclares). Ha comptat, com a moderadors de les diverses taules rodones, amb els Srs. Tomàs Font i Llovet, Elisenda Malaret i José Esteve Pardo, catedràtics de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, i amb diversos membres del Comitè de Direcció de ReNEUAL (Diana-Urania Galetta, Joana Mendes, Oriol Mir i Jacques Ziller).

Han assistit a la Jornada professors de dret administratiu d’arreu d’Espanya, alts càrrecs del Parlament Europeu i de la Generalitat, magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, lletrats de diverses institucions i advocats especialitzats en dret administratiu.

La Jornada ha estat enregistrada en directe i íntegrament via streaming. Hi podeu accedir aquí

Oriol Mir Puigpelat

Professor titular de dret administratiu de la Universitat de Barcelona

Deixa un comentari