La consulta popular autonòmica. Una proposta interpretativa – Loreto Segura i Renau
Professora col·laboradora de la Universitat Abat Oliba CEU

En els darrers anys, com és sabut, els estatuts d’autonomia s’han anat reformant, i aquestes reformes han tingut com a denominador comú una major sensibilitat vers la participació ciutadana, ja que, entre altres elements, tots els estatuts —excepte el d’Extremadura— incorporen una carta de drets, entre els quals hi ha els drets de participació. Però la gran innovació en seu autonòmica ha estat sens dubte la legislació de nova generació en matèria de participació. Aquesta nova normativa incorpora elements distintius respecte del que s’ha regulat fins el moment. De forma particular, destaca el desenvolupament jurídic d’un nou instrument de participació incorporat en algunes comunitats autònomes (CA): la consulta popular, més enllà dels instruments participatius com el jurat, l’audiència ciutadana o els panells de ciutadans. Vet aquí el prisma a través del qual s’ha fixat el focus de la recerca de la tesi doctoral que he defensat el 4 d’octubre de 2019 a la Universitat de Barcelona, titulada “El modelo de ejercicio de la democracia en las Comunidades Autónomas desde la perspectiva de la consulta popular” i dirigida pel Dr. Josep M. Castellà: la participació popular a les CA des de la perspectiva de la consulta popular, ja sigui des de la seva dimensió genèrica, ja sigui des de la seva dimensió concreta.Llegeix més »

L’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública (I) – Jordi Foz Dalmau

Logotip d el'Estratègia Anticorrupció de CatalunyaIntroducció
La manca de confiança en les institucions, sobretot per sota d’un determinat llindar, no és innòcua per al bon funcionament de les institucions públiques. Tot el contrari, és un fre per a la qualitat de la nostra democràcia, per a l’estat del benestar i per a la justícia social. Per això ens cal apostar decididament per la qualitat institucional i impulsar polítiques públiques per assolir-la de forma decidida i continuada en el temps.Llegeix més »

Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana de Aragón – Catalina Ruiz-Rico Ruiz

Con la reciente aprobación por el Consejo de Gobierno de Aragón del Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana se impulsa un modelo de gobierno abierto basado en la Administración interrelacional con la ciudadanía, con objeto de reducir la opacidad, incrementar la legitimidad de los poderes públicos y fomentar la rendición de cuentas.

La vertebración en torno a la información pública y a la participación ciudadana pretende la implicación y colaboración activa de los ciudadanos en la Administración y en la política, mediante la incorporación de derechos, obligaciones y el desarrollo progresivo de la democracia electrónica.Llegeix més »

La nueva ley de la Región de Toscana sobre participación ciudadana en el ámbito regional y local – Matteo Nicolini

1. El día 22 de agosto de 2013, tras haber sido publicada en el Boletín Oficial de la Región de Toscana, entró en vigor la nueva Ley regional 46/2013, de 2 de agosto, por la que se dictan disposiciones sobre «debate público regional y promoción de la participación en la formación y la elaboración de políticas regionales y locales».

Como es sabido, la ley 46/2013 no ha sido el primer acto legislativo mediante el cual la Asamblea regional de Toscana ha regulado los mecanismos, a través de los cuales se concreta la participación ciudadana en los procesos decisionales en el ámbito regional y local. Ya con la Ley regional 69/2007, de 27 de diciembre, el legislador regional había dictado «Normas sobre promoción de la participación en la elaboración de políticas regionales y locales». Se trataba, pues, de una ley «con fecha de caducidad»: el artículo 26 de la Ley 69/2007, en efecto, establecía la derogación de la propia Ley el día 31 de diciembre 2012 –la derogación, sin embargo, no suponía la terminación de los procesos participativos aún no concluidos. Dicha «fecha de caducidad» fue diferida al 31 de marzo de 2013 por parte del artículo 1 de la Ley regional 72/2012, de 10 de diciembre. Desde la perspectiva de las relaciones entre fuentes del derecho, lo que podría parecer extraño es que el artículo 31 de la nueva Ley regional 46/2013 determina la derogación de la Ley 72/2012 –es decir, del mismo acto legislativo que prorroga la «fecha de caducidad» de la anterior Ley regional 69/2007.Llegeix més »

Seminari sobre participació ciutadana en el món local – Isabel Vilaseca

El divendres 14 de desembre, la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili va acollir el “Seminari sobre participació ciutadana en el món local”, coordinat per Jordi Jaria i Manzano (professor de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili) en el marc del projecte “Estat autonòmic i democràcia: els drets de participació en els estatuts d’autonomia”, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, que dirigeix. Josep Mª Castellà Andreu (professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona). La jornada, organitzada amb el suport de la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals, el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, l’Associació Catalana de Municipis i la Fundació Carles Pi i Sunyer, va congregar una vintena de participants procedents de l’Administració local i de l’àmbit acadèmic.

Llegeix més »