Presentació de la Guia per al respecte a la llibertat religiosa i de consciència en les relacions laborals – Albert Toledo Oms
Advocat laboralista. Doctor en Dret. Professor associat adjunt a ESADE Law School. Professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC

Després de mesos d’intens treball, finalment el proppassat dia 13 de març es va presentar en societat la Guia per al respecte a la llibertat religiosa i de consciència en les relacions laborals, que em va ser encarregada per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de la vuitena guia que publica Afers Religiosos i va ser presentada mitjançant un col·loqui al voltant del rol que juga el dret a la llibertat religiosa en les relacions laborals, tant en les empreses privades com, i no menys important, a les administracions públiques del segle XXI. En el citat col·loqui, que va tenir lloc en un lloc molt significatiu per la matèria tractada, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, hi van participar la Sra. Fàtima Ahmed, membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, el Sr. Gagandeep Singh Khalsa, portaveu de la comunitat sikh i jo mateix, com a autor de la Guia; un acte que va ser presentat pel director general, Sr. Carles Armengol (el gran impulsor d’aquesta guia), i moderat per la Sra. Anna Massallé, tècnica de la Direcció General d’Afers Religiosos. L’assistència a l’acte va ser més que notable i va tenir la presència de moltes de les confessions religioses presents a Catalunya.Llegeix més »

La importància de la participació institucional i la concertació social en la construcció del marc sociolaboral. El Consell de Relacions Laborals de Catalunya – Maria Àngels Pujols
Secretària general del Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Font: Rawpixel Ltd amb llicència CC BY 2.0

La crida de la Unió Europea

Aquest mes de febrer de 2023, el Grup d’Afers Socials del Consell de la Unió Europea en la seva formació d’Ocupació, Política Social, Salut i Consum (EPSCO), s’ha reunit en dues ocasions per tractar els documents que la Comissió Europea va presentar el 26 de gener sobre el diàleg i la concertació social. Per una banda, la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu, al Comitè de les Regions Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, per enfortir el diàleg social a la Unió Europea i aprofitar tot el seu potencial per gestionar transicions justes; i, per una altra, la Proposta de Recomanació del Consell sobre la intensificació del diàleg social a la Unió Europea.

Les justificacions que exposa la Comissió Europea al presentar una Proposta de Recomanació d’aquesta naturalesa són, entre altres, la necessitat de disposar d’uns interlocutors socials forts per a una gestió eficaç i equilibrada del canvi (transició digital i ocupació verda, canvi climàtic, digitalització, crisi energètica i geopolítica, noves formes de treball); millorar el disseny de polítiques i lleis europees mitjançant la seva participació i afrontar la reducció de treballadors i treballadores coberts per convenis col·lectius a Europa, atesa la significativa disminució observada en els últims anys, amb caigudes particularment importants a l’Europa central i oriental.Llegeix més »