Mentiras de la transparència – Rafael Jiménez Asensio

transparencia  “Cuando acaben los cohetes, quedará humo” (Andrés Naguel, pintor y escultor)

 “Se ha producido una desarmonía entre el progreso de las técnicas y su metabolización, lo cual genera la ansiedad de la carrera por estar ‘à la page’” (Lamberto Maffei, Alabanza de la lentitud, Alianza, 2016, pp. 70-71)

Llegamos los últimos. Aun así nos ha entrado el fervor o el entusiasmo por la transparencia, como reconoce Innerarity. En este caso, por ser los primeros.  Veamos algunas expresiones de mentira, sea piadosa, noble o directa, de la transparencia. En verdad, son más bien trampas en el solitario.Read More »

“Transparencia y derecho de acceso a la información pública”, vídeo de la conferència-presentació de José Luis Piñar Mañas

El passat 20 d’abril va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona la conferència de presentació del número 49 de la Revista catalana de dret públic «Transparencia y derecho de acceso a la información pública. Algunas reflexiones en torno al derecho de acceso en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno»  a càrrec del professor José Luis Piñar Mañas, catedràtic de dret administratiu a la Universidad CEU San Pablo i autor d’un estudi amb el mateix títol al número 49 de la Revista. L’acte va comptar amb la presència de la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Montserrat de Vehí,  que va presentar l’acte i de la Dra. Belén Noguera, secretària de la revista que va fer un breu resum dels continguts del número 49 i de la trajectòria del ponent.

Podeu veure el vídeo de l’acte aquí.

A més transparència en la contractació pública menys corrupció – Belén Noguera

La contractació pública és un dels principals camins pels quals discorre l’actuació de les administracions públiques, posseeix una gran importància econòmica i social i, tenint en compte l’aprovació del nou paquet de directives de contractació pública [23 (sobre contractes de concessió), 24 (sobre contractació pública) i 25 (sobre sectors especials)], de 26 de febrer de 2014 –denominades de “quarta generació”–, serà necessari que ens dotem d’una nova regulació que compleixi amb les exigències que aquestes imposen, i donem resposta, entre moltes altres qüestions, a un greu problema que preocupa al 95% de la ciutadania de l’Estat espanyol i que, en definitiva, és la causa principal de la crisi per la qual travessa el model de representació democràtica: la corrupció. La lluita contra la corrupció i contra el favoritisme és un dels objectius de les actuals directives de 2014.Read More »

La Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Cataluña. Una reflexión y siete diferencias con la Ley estatal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno – Irene Araguàs Galcerà

Si hace aproximadamente un año destacábamos algunos de los aspectos que considerábamos más relevantes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG), hoy queremos realizar ese mismo ejercicio en relación a la Ley reguladora de la transparencia y el buen gobierno en Cataluña, destacando algunas de las diferencias más importantes (en concreto, siete) que se dan entre la normativa estatal y la autonómica.

La Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Cataluña, publicada en el DOGC de 31 de diciembre del mismo año, y que entrará en vigor transcurridos seis meses desde su aprobación, es una norma que se ha hecho esperar, tanto o más, que la Ley estatal 19/2013, en lo que parece ser casi ya una tradición en la aprobación de normas dirigidas a regular la transparencia administrativa, siempre esperadas y discutidas a partes iguales.Read More »

Transparencia, poder público y derecho a la información – María Jesús Gallardo

L’any passat les Corts Generals van aprovar la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. D’acord amb la seva disposició final 9a, Entrada en vigor, el títol II, Bon govern, va entrar en vigor el dia següent de la publicació al BOE mentre que la resta de títols –el títol preliminar, I i III dedicats a l’objecte de la llei, a la transparència i al Consell de Transparència i Bon Govern– han entrat en vigor un any després de la publicació al BOE, és a dir, el 10 de desembre de 2014.
A més, us enllacem el dossier elaborat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya sobre el tema.
Read More »