La consulta popular autonòmica. Una proposta interpretativa – Loreto Segura i Renau
Professora col·laboradora de la Universitat Abat Oliba CEU

En els darrers anys, com és sabut, els estatuts d’autonomia s’han anat reformant, i aquestes reformes han tingut com a denominador comú una major sensibilitat vers la participació ciutadana, ja que, entre altres elements, tots els estatuts —excepte el d’Extremadura— incorporen una carta de drets, entre els quals hi ha els drets de participació. Però la gran innovació en seu autonòmica ha estat sens dubte la legislació de nova generació en matèria de participació. Aquesta nova normativa incorpora elements distintius respecte del que s’ha regulat fins el moment. De forma particular, destaca el desenvolupament jurídic d’un nou instrument de participació incorporat en algunes comunitats autònomes (CA): la consulta popular, més enllà dels instruments participatius com el jurat, l’audiència ciutadana o els panells de ciutadans. Vet aquí el prisma a través del qual s’ha fixat el focus de la recerca de la tesi doctoral que he defensat el 4 d’octubre de 2019 a la Universitat de Barcelona, titulada “El modelo de ejercicio de la democracia en las Comunidades Autónomas desde la perspectiva de la consulta popular” i dirigida pel Dr. Josep M. Castellà: la participació popular a les CA des de la perspectiva de la consulta popular, ja sigui des de la seva dimensió genèrica, ja sigui des de la seva dimensió concreta.Llegeix més »

La democràcia directa a les assemblees legislatives dels Estats Units – Loreto Segura

Una aproximació a partir de la sentència de la Supreme Court dels Estats Units, Ariz. State Legislature v. Ariz. Indep. Resdistricting Comm’n, 576 U.S., de 29 de juny de 2015

No hi ha dubte que el model de democràcia dels Estats Units es fonamenta en la democràcia representativa. No obstant això, si el comparem amb el model espanyol, la principal diferència la trobem a nivell estatal i autonòmic, respectivament. Com bé és sabut, i així ho ha reiterat el Tribunal Constitucional en diverses ocasions, a nivell autonòmic el model es basa en la democràcia representativa, complementada subsidiàriament amb instruments de democràcia directa i participativa (malgrat que, a dia d’avui, el referèndum autonòmic no hi té cabuda). D’altra banda, tot i que els estats dels Estats Units també gaudeixen d’un model fonamentat en la democràcia representativa, la democràcia directa hi fa un paper essencial en el desenvolupament legislatiu, fins al punt que, a vegades, ha suplantat la democràcia representativa.Llegeix més »

Democracia directa y participativa en la Provincia Autónoma de Trento. La proposición de ley de iniciativa popular, la opinión de la Comisión de Venecia y la Ley provincial 12/2014: caminos paralelos destinados a cruzarse – Martina Trettel

1. Premisa

En la Provincia Autónoma de Trento se ha podido asistir, en los últimos años, a un notable aumento del interés en el campo de la participación ciudadana en las decisiones públicas a través de los instrumentos de la democracia directa y la democracia participativa. Sobre todo desde la década de 2000, hay preguntas –desde la perspectiva política y académica– sobre la posibilidad de introducir métodos y prácticas de participación dentro de los procesos de toma de decisiones legislativas o administrativas, provinciales y locales[1].

En 2014, este interés se ha traducido concretamente en dos iniciativas sobre la participación ciudadana: la primera se refiere al ámbito provincial, y la segunda al nivel municipal. Estas son, respectivamente, el proyecto de ley de iniciativa popular n. 1 / XV y la Ley provincial 12/2014. Los siguientes párrafos serán dedicados al análisis de estas medidas, con el fin de evaluar su influencia en la toma de decisiones públicas.Llegeix més »