Recensió de l’obra ‘Lleis polítiques de Catalunya’, de Joan Ridao (director), Josep M. Aguirre i Víctor Siles (coautors) – Joan Manuel Trayter
Catedràtic de dret administratiu. Universitat de Girona

Ha vist la llum el llibre “Lleis polítiques de Catalunya. Comentaris” (Marcial Pons, Generalitat de Catalunya i Parlament de Catalunya, 2020), volum que incorpora les principals lleis polítiques catalanes acompanyades d’un comentari exhaustiu de totes elles, tant general com per preceptes, enllaçant amb les principals referències normatives, jurisprudencials i doctrinals. Així, sota l’aparença d’un mer nou codi de lleis s’amaga un treball ingent, on el director, Joan Ridao, i els coautors, Josep Mª Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, i Víctor Siles, advocat de la Generalitat de Catalunya i Secretari de l’Administració Local amb habilitació nacional, han inclòs un autèntic tractat del dret públic català.

I és que és sabut que a diferència del dret privat, el dret públic de Catalunya, només va emergir quan, políticament al llarg de la història, es van reconèixer les nostres institucions, circumstància que, òbviament, va permetre realitzar lleis i estudis doctrinals en la matèria. Així, de la època de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) és d’on deriva l’expressió moderna “d’autogovern” i l’aprovació de l’Estatut de la Mancomunitat i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per la formació de funcionaris.Llegeix més »

La situación de segunda actividad. Regulación actual y perspectivas de futuro – Joan Manuel Trayter Jiménez

 

empleados-publicosExisten unos cuerpos de funcionarios que requieren, como condición de acceso a los mismos, superar determinadas pruebas físicas y psicotécnicas, motivadas por las especiales y particulares labores que se les encomiendan. Además, y precisamente por ello, en las convocatorias de acceso de estos cuerpos especiales no se prevén reservas de plazas para personas con algún tipo de discapacidad, como ocurre con el resto de empleos públicos.

¿Qué ocurre entonces si por un accidente, por el transcurso del tiempo, por enfermedad u otras circunstancias sobrevenidas, el funcionario no puede prestar los servicios operativos, propios del cuerpo o los puede prestar sometido a ciertas limitaciones?

En estos casos, se produce el pase del funcionario a segunda actividad; situación administrativa que permite que esos funcionarios se mantengan en una situación de servicio activo, aunque desempeñando ciertas funciones o tareas que no son las propias o habituales del cuerpo de funcionarios; cuestión que también está prevista en países como Francia (Allocations pour invalidité temporaire y Reclassement professionnel d’un fonctionnaire pour inaptitude physique) o Bélgica (réaffectation).Llegeix més »

Obituari al professor Eduardo García de Enterría – Joan Manuel Trayter

El dilluns dia 16 de setembre, amb 90 anys, va morir el professor Eduardo García de Enterría, catedràtic de dret administratiu, lletrat del Consell d’Estat, magistrat del Tribunal Europeu de Drets Humans i advocat, va crear una escola de pensament en la qual ha estat mestre de més de vuitanta catedràtics de dret administratiu a tot el món.

Els seus mèrits van ser reconeguts en l’àmbit universitari, però també a l’àmbit de la cultura. L’any 1984 va rebre el Premi Príncep d’Astúries de les Ciències Socials; l’any 1999, el Premi Alexis de Tocqueville; i el 2006, el Premi Internacional Menéndez Pelayo; va ser membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei (Italia), membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, de l’European Law Research Center i de la Law School de la Universitat de Harvard (Estats Units); i va ser nomenat Doctor Honoris Causa per les universitats de París-Sorbonne, Bolonya, Mendoza (Argentina), Tucumán (Argentina), Nuevo León (Mèxic); Bénito Juárez de Durango (Mèxic), Guadalajara (Mèxic), Buenos Aires, Córdoba (Argentina), Externado de Colombia i Sergio Arboleda de Bogotà (Colòmbia), i per les universitats espanyoles de Valladolid, Carlos III, Cantabria, Oviedo, Santiago de Compostela, Extremadura, Màlaga, Saragossa i San Pablo CEU.Llegeix més »