Avançament dels continguts de la RCDP51 de desembre

Articles

Las funciones del personal eventual en la jurisprudència

Nuria Maria Garrido Cuenca (Profesora titular de derecho administrativo, Universidad de Castilla-La Mancha, acreditada como catedrática)

Francisco Delgado Piqueras (Catedrático de derecho administrativo, Universidad de Castilla-La Mancha )

Este estudio analiza de manera exhaustiva la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo sobre las funciones de confianza y asesoramiento del personal eventual, que la ley les encomienda sin concretar en qué consisten. Esta indefinición ha generado numerosos conflictos y litigios, agudizados por la crisis económica. La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece límites al número de puestos de personal eventual, según la población del municipio, pero no aborda la definición de sus funciones. Por lo cual, la jurisprudencia, que este trabajo sistematiza con sentido crítico, sigue siendo la única orientación al respecto.Llegeix més »

Publicat el número 50 de la Revista catalana de dret públic

Amb aquest número la RCDP compleix una trajectòria de 30 anys, marcada per la voluntat de ser referents en els àmbits d’estudi de què tracta la revista: el dret públic en totes les seves disciplines i àmbits (autonòmic, estatal, europeu i internacional).

La consolidació de la RCDP com a publicació científica de referència s’ha vist avalada per la inclusió en nombroses bases de dades nacionals i internacionals i l’obtenció, el juliol de 2014, del segell de qualitat de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), en reconeixement al grau d’excel·lència de la seva qualitat científica i editorial. Gràcies a aquests reconeixements i a la digitalització total de la revista, el 2012, no ha deixat d’augmentar el nombre de lectors i l’interès dels autors per publicar-hi.Llegeix més »

Publicat el número 47 de la Revista catalana de dret públic

Aquest número de la Revista catalana de dret públic, seguint el fil del número anterior, tracta temes diversos: l’actualitat del dret europeu, amb la introducció, ara, de la dimensió regional; els efectes de la crisi, en aquesta ocasió, en el món universitari i a l’hora d’utilitzar per part del poder executiu el decret llei i, finalment, les reformes locals en l’àmbit català.

La Revista continua treballant per a millorar les seves prestacions i ha començat a incorporar nous formats com ara l’epub que s’adapta als nous dispositius de lectura. D’altra banda, s’ha treballat intensament per a incorporar al nou web tots els números antics de la revista, la qual cosa permet disposar de tot el seu cabal històric dins la nova plataforma.Llegeix més »