Els resultats del referèndum sobre la independència d’Escòcia: hi ha una part clarament guanyadora? – Elisenda Casañas Adam

A poc més de dues setmanes del referèndum sobre la independència d’Escòcia, encara costa acabar-se de creure que ja ha passat, que després d’un llarg període de deliberació ja tenim un resultat clar, i que la qüestió ha quedat decidida. Però és realment així? D’una banda, com ja és ben sabut, des de l’Acord d’Edimburg firmat entre Alex Salmond i David Cameron establint el marc per a la celebració del referèndum, Escòcia ha estat immersa en un ampli debat sobre quina era la millor opció per al seu futur constitucional, i la participació final en la votació ha estat la més alta mai vista en unes eleccions al Regne Unit. D’una altra, però, el fet que a les últimes setmanes els sondejos comencessin a donar resultats molt més ajustats i, fins i tot, una possible victòria del ‘Sí’, trencant així el que semblava ser una majoria clara i constant de vot pel ‘No’, va portar als tres principals partits unionistes a fer una promesa pública de transferència quasi-immediata de noves i substancials competències a Escòcia en el cas de votar majoritàriament en favor de romandre part del Regne Unit. D’aquesta manera, el vot pel ‘No’ es va convertir, ja no en un vot pel model actual, sinó en un vot per a ‘més devolution’, l’opció intermèdia que, per culpa de la insistència del Govern Britànic, no es va incloure com a segona pregunta al referèndum i que, inicialment, havia estat el ‘pla B’ del Govern Escocès.Llegeix més »

Reflexiones acerca del referéndum sobre la independencia de Escocia – Alberto López Basaguren

En ocasió de la celebració del referèndum sobre la independència d’Escòcia, el blog de la RCDP ha publicat ja dos posts del professor de la Universitat d’Edimburg Navraj Ghaleigh. Un cop ja s’ha dut a terme, avui oferim dues reflexions sobre aquest tema.

La celebración en Escocia del referéndum sobre la independencia el 18 de septiembre de 2014 es un referente ineludible en la historia de la forma en que las democracias liberales afrontan las reclamaciones de independencia de comunidades internas en las que existe un fuerte sentimiento nacional diferenciado; como antes lo fue, muy especialmente, el referéndum soberanista en Quebec en 1995 –de forma más destacada que el de 1980–. Por esta razón, es de gran interés analizar tanto las peculiaridades del proceso escocés, como los resultados y su interpretación, así como las perspectivas de futuro que se abren para el sistema autonómico escocés y, más en general, para el conjunto del Reino Unido (RU), incluso más allá de la propia cuestión de la autonomía territorial (devolution). Llegeix més »

Constitutional Vectors and the Scottish Independence Referendum 2014 (II) – Navraj Singh Ghaleigh

This blogpost is the second part following on from the first part published yesterday

The Two Referendum Acts

With the Edinburgh Agreement settling the arcane (to the general public at least) issues of competence, the Scottish Parliament moved quickly to legislate for a referendum. This consisted of two elements: one Act of the Scottish Parliament to define the franchise for the referendum (‘the Franchise Act’)[1], and a second providing for the framing of the actual question being voted upon, oversight of the poll, and conduct rules for the campaign, including matters of funding and expenditure (‘the Referendum Act’).[2]Llegeix més »

Constitutional Vectors and the Scottish Independence Referendum 2014 (I) – Navraj Singh Ghaleigh

The various constitutional processes of the Scottish Independence Referendum on 18 September 2014 have both deeply embedded trajectories in UK’s experience, as well as traces of new constitutional futures. Regardless of the outcome, the referendum will be of huge importance to the constitutional arrangements and culture of the United Kingdom. There will also be repercussions for other states, Spain most obviously, but also other plurinational states in Europe and beyond. In the event of a ‘Yes’ vote, they will be even more important for the new Scottish state and the continuing United Kingdom. This blogpost, to be published in two parts, will consider a subset of these issues, focussing on contextual features and the primary constitutional considerations (i.e. competence to hold the referendum, and electoral law matters) whilst the complementary post of Robert Lane addresses the ‘external’ issues and challenges, including those of EU membership and the shadow of international law. The ambition is to map the process that the United Kingdom, and Scotland within it, have embarked upon in a scholarly and non-partisan fashion. Llegeix més »

La Asamblea Legislativa de la Región del Véneto aprueba la ley sobre convocatoria del referéndum para la independencia – Matteo Nicolini

1. El día 12 de junio de 2014, la Asamblea Legislativa de la Región del Véneto aprobó la Ley regional 16/2014, de 19 de junio, con la que se dictan disposiciones sobre “Convocatoria del referéndum consultivo sobre la independencia del Véneto”.

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 123.1 de la Constitución y por el art. 24.1 del Estatuto de autonomía, el presidente de la Región promulgó rápidamente la ley regional. De hecho, en su deliberación del día 12 de junio de 2014, la Asamblea Legislativa declaró “urgente” la ley: de hecho, y en aplicación del art. 24.1 del Estatuto del Véneto, el art. 5 de la Ley regional 16/2014 establece que la misma ley entrará en vigor el día sucesivo a su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Así las cosas, la Ley regional 16/2014 ha sido promulgada el día 19 de junio de 2014 –es decir, dentro del plazo de diez días desde la promulgación–, y luego publicada en el Boletín Oficial de la Región del Véneto 62/2014, de 24 de junio. Ello consentirá, por un lado, que la ley despliegue sus efectos desde el 25 de junio de 2014 – esto es, a partir del día siguiente a su publicación–; por otro lado, se podrá dar rápida ejecución del procedimiento referendario establecido en los arts. 1.4 y 2 de la Ley regional 16/2014 y, en su caso, la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado ante la Corte costituzionale (art. 127.2 de la Constitución; 31.2 y 34 de la Ley estatal 87/1953).Llegeix més »