Confidencialitat, tecnologies i seguretat – Immaculada Barral

Taula rodona de llançament del projecte “Consumidors i online dispute resolution

El passat 4 de març de 2013, al Saló de Graus de la Facultat de Dret, va tenir lloc el seminari “Confidencialitat, tecnologies i seguretat”. Aquest acte volia destacar les oportunitats que les tecnologies de la informació i la comunicació poden suposar, però també els reptes que impliquen. El tema escollit per posar en evidència aquests aspectes va ser la resolució de conflictes en línia mitjançant la taula rodona: “La resolució de conflictes en línia: nous reptes en l’àmbit de les tecnologies”.

La resolució alternativa de conflictes ja fa temps que es perfila com una solució més àgil i econòmica davant les complexitats i l’encariment de les reclamacions davant dels tribunals. En aquest sentit, Catalunya ja fa temps que ha apostat molt clarament per la mediació, primer en l’àmbit de les relacions familiars, i ara en qualsevol àmbit del dret privat des de la Llei 15/2009.  La panoràmica d’aquesta forma alternativa de resoldre els conflictes es pot trobar en el Llibre blanc de la mediació www.llibreblancmediacio.cat, on jo mateixa vaig participar. Ja en aquest document, es van tractar les relacions de les ADR (alternative dispute resolution) amb els noves tecnologies, en el que sol denominar-se ODR: Online dispute resolution, que té en compte qualsevol forma de resoldre conflictes que utilitzi els mitjans electrònics. També la Llei 6/2012, de 6 de juliol, de mediació civil i mercantil, aposta per la resolució mitjançant ODR de les reclamacions dineràries (arts. 24 i DF 7). D’altra banda, com a directora del capítol 5 del Llibre blanc de la mediació, dedicat a la mediació de consum, vaig poder observar que les reclamacions de consum tenen un perfil que les fa altament idònies per ser resoltes mitjançant ODR pel seu escàs o moderat valor econòmic i per la pauta repetida de conflictes que se sol produir.

Seguint aquesta línia, s’ha obtingut finançament del Ministeri d’Educació per dur a terme un projecte de recerca sobre la resolució de conflictes en línia en l’àmbit del consum: On-line dispute resolution y consumidores (DER 2012-39492-C02-02), del qual sóc IP. Per aquest motiu, la taula rodona del seminari es va aprofitar per fer el llançament del projecte on participen, a més de la UB, el Ciberjustice Laboratory de la Université de Montréal i la University of Manchester.

La taula rodona va comptar amb participants de l’equip de recerca del projecte finançat, i es va centrar en tres aspectes:

En primer lloc, el Dr. Karim Benyekhlef, prof. titular de dret constitucional, director del Centre de Recherche en Droit Public (CRDP), Universitat de Montréal i director del Ciberjustice Laboratory va posar l’èmfasi en la necessitat d’aprofitar les ODR per a la resolució de les anomenades “small claims”, o reclamacions de petita quantia en les quals la tècnica pot donar una oportunitat de resoldre conflictes que, en un altre cas, quedarien sense solució, ja que difícilment s’aniria al Jutjat per aquestes quantitats. El Dr. Benyekhlef va presentar una plataforma d’ODR que desenvolupa el Ciberjustice Laboratory en col·laboració amb el Ministeri de Justícia de Québec, Canadà.

En segon lloc, la Dra. Isabel Viola, prof. titular de dret civil de la Universitat de Barcelona, va intervenir per analitzar les relacions recíproques entre ODR i confidencialitat. Les ODR són processos confidencials, en els quals la tècnica pot afegir alguna dificultat tant pel que fa a la confidencialitat de la resolució, com d’un tema que hi té molta relació, com és el tractament de dades personals que afegeix aspectes de seguretat molt evidents a les ODR. Aquest aspecte, amb els seus clarobscurs, serà un dels que prendrà importància en el projecte de recerca.

Finalment, jo mateixa vaig analitzar les possibilitats de les ODR en el nou marc normatiu. En el moment de celebrar-se la taula rodona ja era evident que la UE aprovaria molt de pressa dos textos fonamentals, en el marc de la resolució de conflictes de consum, que el parlament europeu va aprovar dijous passat: un és la Directiva sobre ADR en l’àmbit del consum i l’altre és un Reglament sobre les ODR per resoldre reclamacions transfrontereres en el marc de la UE. Aquests textos donaran un impuls definitiu a la resolució de conflictes en línia.

Immaculada Barral Viñals
Professora titular de dret civil de la Universitat de Barcelona

Deixa un comentari