El més llegit de 2019 a l’RCDP blog

Durant el 2019 s’han publicat un total de 48 apunts que han obtingut 37.258 visites.

Els deu articles més llegits de l’any passat van ser els següents:

Notes de legalitat penal a la sentència del procés – Joan J.Queralt

La nova LOPDGDD: una visió general i un apunt particular per a les administracions públiques – Carles San José Amat

El silenci administratiu en els procediments d’accés a la informació pública – Josep Mir

Els portals de transparència i el límit de la protecció de dades personals – Carles San José

L’AOC, ajudant a la transformació digital de les administracions públiques – Marta Arderiu i Vicky Millan

Un any d’aplicació de la LCSP a les compres públiques locals – Mercè Corretja Torrens

Situación actual del impuesto sobre actos jurídicos documentados exigido en la constitución de préstamos con garantía hipotecaria – José María Tovillas Morán

Les sentències del Tribunal Constitucional sobre l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de la Constitució – Joan Ridao

Una nova etapa de l’RDCP blog – Enoch Albertí, Gerard Martin i Joan Lluís Pérez Francesch

Seminari sobre l’exclusió residencial molt greu i la proposta d’un text legal per a fer-hi front — Antoni Milian i Massana

Deixa un comentari